Personalizovana grafomotorička vežbenka i bojanka I Životinjsko carstvo

Garantujemo sigurnost svih vaših podataka.


Shodno Uredbi (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i veća od 27.04.2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Evropske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljem tekstu: Opšta uredba o zaštiti podataka), kao i Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS 87/18, u daljem tekstu: Zakon) odnosno shodno pravnom okviru zaštite ličnih podataka u Republici Srbiji, Kraš Commerce d.o.o. (dalje u tekstu: Kraš ili mi) Palmira Toljatija 5
11070 Novi Beograd, Matični broj: 17320955 ; Poreski br.: 100043627 kao voditelj obrade ličnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradio je Pravila privatnosti.

Ova Pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako Kraš prikuplja, koristi i upravlja vašim ličnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su Krašu dostupni korišćenjem internet stranice: http://www.kras.hr/zivotinjsko-carstvo/grafomotorika .

Pravila privatnosti temelje se na sledećim načelima obrade ličnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu tačnosti i potpunosti ličnih podataka, načelu ograničenog skladištenja, načelu celovitosti i poverljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu poverenja i poštene obrade, načelu mogućnosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimizovanom) obliku.

Pravila privatnosti primenjuju se na sve usluge koje nudi Kraš, pri čemu je cilj pravila na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih ličnih podataka i njihovim pravima. Pre svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti Krašu sa zahtevom za izmenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Kraš je posvećen zaštiti i poštovanju vaše privatnosti. Pročitajte ova pravila pažljivo kako biste razumeli zašto i kako prikupljamo vaše lične podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu ličnih podataka koje prikupljamo, Kraš je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se lični podaci obrađuju.

Kraš kao pružalac usluga internet stranice http://www.kras.rs/zivotinjsko-carstvo/grafomotorika zauzima se za zaštitu privatnosti ličnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših ličnih podataka, molimo vas da koristite sledeće kontakt podatke:

Kraš Commerce d.o.o.
Palmira Toljatija 5
11070 Novi Beograd
Telefon: +381 11 228 27 32
Fax: +381 11 269 40 83

Kako i kada prikupljamo vaše lične podatke?

Vaše lične podatke prikupljamo kada je to potrebno za ostvarivanje vaših potrošačkih potreba ili za potrebe našeg poslovanja:

a) prilikom vaše registracije Kraš će zatražiti pružanje određenih informacija (ličnih podataka) kao što su ime i prezime, e-mail adresa i dr.
b) u trenutku kada pristupite stranici http://www.kras.rs/zivotinjsko-carstvo/grafomotorika prikupićemo i vašu IP adresu koja se, takođe, smatra ličnim podatkom,
c) prilikom registracije osobe za korisnika odnosno primatoca newslettera ili drugih obaveštenja o našim proizvodima i akcijama. Kao voditelj obrade od vas ćemo zatražiti unos informacija o sebi (ličnih podataka) kao što je e-mail adresa, ime, prezime i broj telefona (potonje tri vrste podataka označene su kao opcionalne). Pravna osnova za obradu vaših podataka je saglasnost. Dakle, korisnik koji se prijavljuje za primanje obaveštenja o našim proizvodima i akcijama unosom svojih podataka na stranici http://www.kras.rs/zivotinjsko-carstvo/grafomotorika daje saglasnost za obradu svojih ličnih podataka. Saglasnost korisnik može povući u svakom trenutku obaveštenjem na adresu službenika za zaštitu ličnih podataka Kraš Commerce d.o.o., Palmira Toljatija 5, 11070 Novi Beograd, Telefon: +381 11 228 27 32, Fax: +381 11 269 40 83
d) situacije u kojima prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vreme pristupa na stranicu, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sistemu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama. Možemo prikupljati informacije o klikovima i vašem pristupu stranici http://www.kras.rs/zivotinjsko-carstvo/grafomotorika koje su vam prikazane,
e) kada kontaktirate službu za kupce odnosno korisnike i zatražite od nas pomoć ili postavite neko pitanje kako bismo ostvarili neko od vaših prava zagarantovanim važećim propisima,
f) kada nam se obratite putem društvenih mreža prikupljamo podatke koje ste nam ostavili dostupnima prilikom postavljanja upita ili zahteva,
g) kada učestvujete u našim nagradnim igrama obrađivaćemo podatke zavisno od vrste nagradne igre, a o čemu ćemo vas dodatno obavestiti u samim pravilima nagradne igre. Podaci koji se mogu obrađivati su na primer ime, prezime, adresa za slanje nagrade,
h) kada nam postavite bilo kakav upit vezan uz našu ponudu obradićemo vaše kontakte i/ili druge podatke koje nam dostavljate prilikom slanja upita.

Vaše lične podatke obrađujemo jer nam zakonski propisi nalažu određena postupanja, odnosno jer je obrada nužna za izvršavanje ugovora ili kako bi se poduzele radnje pre sklapanja ugovora ili na temelju naših legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode pojedinaca koji zahtevaju zaštitu ličnih podataka.

Ukoliko lične podatke ne možemo obrađivati na osnovu navedenih pravnih osnova, zatražićemo Vašu privolu. Ako se obrada temelji na Vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući saglasnost. O povlačenju saglasnosti potrebno je obavestiti voditelja obrade na podataka Kraš Commerce d.o.o., Palmira Toljatija 5, 11070 Novi Beograd, Telefon: +381 11 228 27 32, Fax: +381 11 269 40 83 . Takvo povlačenje neće uticati na zakonitost obrade na osnovu saglasnosti pre njenog povlačenja.

Vaše lične podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe te u svrhe unapređenja našeg poslovanja i Vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama i dr.).

Molimo vas da obratite pažnju na obvezan obim podataka koji od vas tražimo jer u slučaju da kupac odnosno korisnik ne pruži tražene informacije koje su određene kao obavezne da bi izvršili za vas traženu ili očekivanu aktivnost, nažalost, neće vam biti dopušteno uključivanje u istu, bez traženih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Koje podatke i u koju svrhu prikupljamo direktno od vas?

Tipične kategorije podataka koje prikupljamo od korisnika su sledeće: ime, prezime te adresa radi ispunjenja naše obveze isporuke proizvoda i usluga.

Ponekad od Vas tražimo i dodatne lične podatke kao što su: datum rođenja, pol, kontakt, adresa za dostavu, ili druge informacije koje pružate pri ispunjavanju obrazaca na http://www.kras.rs/zivotinjsko-carstvo/grafomotorika, ili kada komunicirate s nama putem telefona ili e-pošte, vašu istoriju preuzimanja naših proizvoda i usluga te dodatne informacije koje odlučite dobrovoljno podeliti s nama. Takođe, prikupljamo lične podatke koje nam pružate prilikom popunjavanja online obrazaca.

Vaše lične podatke prikupljamo radi:
• izvršenja usluge, ispunjenja ugovora ili drugog načina osiguranja pružanja tražene usluge
• korišćenja svih usluga na internet stranici http://www.kras.rs/zivotinjsko-carstvo/grafomotorika
• što efikasnijeg odgovora na vaš upit i obradu vaših zahteva
• slanja materijala, ponuda i kontaktiranja
• poboljšanja kvaliteta sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Kakva prava na privatnost imate?

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od Kraša zatražiti sledeće:

• da vam omogući pristup vašim ličnim podacima

Imate pravo dobiti od Kraša potvrdu o tome obrađuju li se Vaši lični podaci te, ako se takvi lični podaci obrađuju, pristup ličnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, između ostalog, svrhe obrade, kategorije ličnih podataka o kojima je reč, primaoce ili kategorije primaoca kojima su lični podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, to nije bezuslovno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa.

Imate pravo dobiti kopiju ličnih podataka koji se obrađuju. Za dalje kopije koje biste zatražili, možemo naplatiti razumnu naknadu na osnovu administrativnih troškova.

• zatražiti ispravak pogrešnih podataka
Imate pravo da dobijete od Kraša ispravljanje Vaših netačnih ličnih podataka. Uzimajući u obzir svrhe obrade imate pravo dopuniti nepotpune lične podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

• zatražiti brisanje ličnih podataka
Pod određenim uslovima, imate pravo da dobijete od nas brisanje vaših ličnih podataka i mi smo obavezani izbrisati takve lične podatke.

Ukoliko su nam Vaši lični podaci potrebni za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, Kraš bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza.

Takođe, ukoliko su vaši lični podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtev se možda neće moći ostvariti.

• ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti
Pod određenim uslovima, imate pravo da od Kraša dobijete ograničenje obrade vaših ličnih podataka. U tom će slučaju odgovarajući podaci biti označeni i mogu biti obrađeni samo u određene svrhe.

• podneti prigovor na način kako koristimo vaše podatke
Pod određenim uslovima, imate pravo na prigovor u bilo kom trenutku na obradu vaših ličnih podataka, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju ili kada se lični podaci obrađuju u cilju direktnog marketinga te možete tražiti od nas da više ne obrađujemo vaše lične podatke.

• zahtevati prenos podataka drugom vršiocu obrade (prenosivost prava)
Pod određenim uslovima, imate pravo zaprimiti lične podatke koji se odnose na Vas, koje ste nam pružili u strukturisanom, uobičajeno upotrebljivom i strojno čitljivom formatu i imate pravo preneti te podatke drugom voditelju obrade, bez ometanja Kraša.

Ako želite saznati više ili želite koristiti jedan ili više od gore navedenih prava, slobodno kontaktirajte Kraš Commerce d.o.o., na Palmira Toljatija 5, 11070 Novi Beograd, Telefon: +381 11 228 27 32, Fax: +381 11 269 40 83.

Ukoliko smatrate da se vaša prava ne poštuju imate pravo podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Gde se čuvaju vaši lični podaci?

Lične podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši lični podaci su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, upotrebe, izmena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Prikupljeni podaci biće skladišteni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore navedene svrhe.

Vaši lični podaci se neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identifikovani duže nego što Kraš razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Kraš će određene lične podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuju Kraš na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali saglasnost( na primer, pretplatili ste se na naš newsletter, odabrali određenu kategoriju kolačića na korišćenje), vaše lične podatke obrađivaćemo do povlačenja saglasnosti. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu ličnih podataka na osnovu legitimnog interesa vaše lične podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sledeće: ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili vansudski postupak, lični podaci se mogu uskladištiti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lekova.

Razmenjuje li Kraš podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, zbog toga nikada nećemo deliti vaše lične podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim pravilima. O deljenju i prenosu podataka uvek ćemo vas obavestiti.

Kraš sarađuje s drugim društvima. Važno je napomenuti kako vaše lične podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sistem ili pružaju usluge u ime i za račun Kraša. Na primer, za potrebe marketinga, finansija, oglašavanja, obrade plaćanja, isporuke i drugih usluga u i izvan internet stranice. Spomenuti davatelji usluga su dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povereni samo u skladu s našim smernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Takođe, obvezujemo ih da adekvatno zaštitite Vaše podatke te da ih smatraju poslovnom tajnom.

U nekim slučajevima partneri koji pružaju usluge u ime ili za račun Kraša mogu vaše podatke obraditi izvan Evropske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da Vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim merama u skladu s propisima koji su na snazi u Evropskoj uniji. u SAD-u revidiraćemo postojeće ugovore te proveriti sigurnosne standarde koje naš partner garantuje kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugerisanim od strane nadležnih institucija.

Koliko dugo će Kraš zadržati vaše lične podatke?

Kraš neće zadržati vaše lične podatke duže od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korišćenja, osim u slučajevima kada je zakonom propisan rok čuvanja podataka( na primer, podatke vezane uz jednostrani raskid ugovora i prigovore potrošača čuvaćemo 1 godinu, podatke vezane uz ostvarivanje vaših prava za zaštitu privatnosti čuvaćemo trajno, podatke vezane uz nagradne igre čuvaćemo 5 godina).

Detaljnije o rokovima čuvanja podataka možete saznati kontaktirajući našeg službenika za zaštitu podataka.

Za šta ćemo koristiti vaše podatke?

Vaše lične podatke obrađujemo kada je to potrebno za sklapanje i ispunjenje prava i obveza koje proizlaze iz ugovora o kupoprodaji, u marketinške svrhe te u svrhe unapređenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva (npr. kada kupite ili naručite proizvode i/ili usluge od nas, kada kontaktirate našu službu za korisnike, kada se prijavite na naš newsletter, kada ispunite anketu o našim proizvodima i uslugama, itd…).

Svrhe u koje koristimo vaše podatke opisane su ovim pravilima, a ukoliko se vaši podaci budu obrađivali u druge svrhe bićete obavešteni pre sprovođenja takve (nove) obrade.

Newsletter

Kraš vam želi poslati informacije o našim aktivnostima i novostima za koje bi mogli biti zainteresovani. Imajte na umu da u svakom trenutku možete odustati od primanja istih koristeći se svojim pravima navedenim u ovim pravilima. Za prijavu na newsletter Kraš prikuplja i obrađuje: e-mail adresa.

Kolačići

Kako bi održavali internet stranicu i osigurali da njene funkcionalnosti budu na očekivanom nivou, Kraš koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaš računar i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posetitelje naše internet stranice, što nam pomaže da je poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korišćenju kolačića.

Druge internet stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korišćenje podataka koje Kraš prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge internet stranice kojima se može pristupiti putem internet stranice http://www.kras.rs/zivotinjsko-carstvo/grafomotorika imaju sopstvene izjave o poverljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korišćenja i objavljivanja.

Kraš nije odgovoran za načine i uslove rada trećih strana.

Kraš prikuplja i obrađuje lične podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook i Instagram. Kraš odnosno odgovorne osobe imenovane od strane Kraša imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim lične podatke prikupljene putem istih, posebno one sadržane u porukama, Kraš ne skladišti te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

Kraš koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a i Instagram-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o poverljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše lične podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE https://www.facebook.com/policy.php

INSTAGRAM ONLINE
https://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a i/ili Instagram-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zagarantovanih Opštom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši lični podaci možete se obratiti vodećem nadzornom telu Facebook-a, Irskom povereniku za zaštitu podataka ili Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

ZA INSTAGRAM:
Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši lični podaci možete se obratiti vodećem nadzornom telu za Instagram, Irskom povereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu ličnih podataka Republike Hrvatske.

Stupanja na snagu kao i promene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

Kraš zadržava pravo izmene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na internet stranici.