Personalizovana grafomotorička vežbenka i bojanka I Životinjsko carstvo

Uopšteno
Web stranicu http://www.kras.rs/zivotinjsko-carstvo/grafomotorika sa svim njenim poddomenskim stranicama (dalje u tekstu: Kraševe internetske stranice) pokrenuo je i uređuje Kraš Commerce d.o.o. (dalje u tekstu: Kraš ili mi).
Korištenjem i pristupom Kraševim internetskim stranicama potvrđujete da ste pročitali i razumeli uslove korištenja, da ste suglasni sa svim ovde iznesenim uslovima i pravilima te da pristajete na korištenje Kraševih internetskih stranica u skladu s njima.
Zadržavamo pravo na izmene izgleda i sadržaja Kraševih internetskih stranica, kao i Uslova korištenja. Stoga vas molimo da iste povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promenama. Kraš ulaže razuman napor kako bi se na Kraševim internetskim stranicama objavljivali tačni i aktuelni podaci, ali ne preuzima odgovornost za tačnost i potpunost istih, kao što i ne priznaje prigovore u tom smislu. Kraš se ne smatra odgovornim za eventualne posledice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na Kraševim internetskim stranicama. Kraš ne garantuje da će Kraševe internetske stranice uvek biti dostupne i raspoložive te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvata korištenje Kraševih internetskih stranica na svoju vlastitu odgovornost.


Dopušteno korištenje
Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, menjanje, reprodukovanje, distribuiranje, učestvovanje u prenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju kao i svakoj drugoj vrsti uporabe kompletnog sadržaja Kraševih internetskih stranica ili njihova dela te odabir i usklađivanje njihog sadržaja, bez izričitog pisanog dopuštenja firme Kraš Commerce d.o.o. i drugih nositelja autorskih i ostalih prava intelektualnog vlasništva.
Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva
Sadržaj Kraševih internetskih stranica zaštićen je autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva, posebno pravom žiga i dizajna, koja pripadaju isključivo firmi Kraš ili ih Kraš koristi usled izričitog odobrenja nositelja prava. Kraš takođe poseduje isključivo pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja Kraševih internetskih stranica.


Slike, video zapisi i ostali materijali
Sve fotografije, slike, video i zvučni zapisi, muzika kao i ostali materijali na Kraševim internetskim stranicama isključivo su vlasništvo Kraša. Autorska i ostala prava intelektualnog vlasništva na svim materijalima koji se nalaze na Kraševim internetskim stranicama pripadaju Krašu. Sva prava su pridržana. Dopuštenje se daje subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektroničkim medijima. Drugačija upotreba materijala s Kraševih Internetskih stranica nije dopuštena. Takođe, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s Kraševih internetskih stranica u vezi s prodajom proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definisano dopuštenje i način korištenja Kraševih internetskih stranica ne sme se prenositi, podugovarati ili dodeljivati i svaki prenos, podugovaranje ili dodeljivanje smatraće se ništavnim. Korištenjem materijala s Kraševih internetskih stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovde utvrđenih ograničenja uslova te prihvataju odgovornost za svaku štetu koja može nastati kao posledica nepridržavanja istih.


Ponašanje korisnika
Obveza i odgovornost korisnika je koristiti Internet stranicu Kraša isključivo u skladu s propisima Republike Srbije, kao i s opštim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smu putem Kraševih internetskih stranica objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih-, te koji su po bilo kojoj osnovi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički; koji narušavaju ili ugrožavaju privatnost; koji su vulgarni, nepristojni, ili na drugi način nepoželjni u odmerenoj komunikaciji; koji podstiču na protivzakonite aktivnosti ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja Kraš Commerce d.o.o., sadrže oglašavanje ili ponudu bilo kojih proizvoda i usluga.


Promene uslova korištenja
Kraš pridržava pravo izmene ili prekida svih ili bilo kojeg dela Kraševih internetskih stranica kao i uslova korištenja u bilo kojem trenutku. Promene uslova korištenja stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi. Ako niste saglasni s uslovima korištenja, molimo vas da napustite Kraševe internetske stranice, da im ne pristupate i ne koristite ih kao i da uklonite sve materijale i sadržaje preuzete s iste web lokacije s ličnih medija za skladištenje podataka. Vašim naknadnim korištenjem Kraševih internetskih stranica potvrđujete da prihvaćate sve eventualne izmene uslova korištenja. Uslovi korištenja primenjuju se do opoziva od strane Kraša. Ako imate bilo kakvih pitanja vezanih uz uslove korištenja, molimo vas da nam se obratite pisanim dopisom na adresu: Kraš Commerce d.o.o., Palmira Toljatija 5,
11070 Novi Beograd